ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης – Υποστήριξη σε θέματα τεχνογνωσίας

Οι Master Franchisees έχουν τον αποκλειστικό και πλήρη έλεγχο ενός επιτυχημένου συστήματος franchise στη χώρα τους, που αποδεδειγμένα λειτουργεί με επιτυχία. Με την πλήρη παροχή δικαιωμάτων χρήσης των brands και άμεση υποστήριξη σε θέματα τεχνογνωσίας και ανάπτυξης από την εταιρεία, έχετε πάντα δίπλα σας ένα αξιόπιστο συνεργάτη.

Ως Master Franchisee:

Μπορείτε να ανοίξετε απεριόριστα δικά σας καταστήματα

Μπορείτε να πουλήσετε δικαιώματα franchise αποκλειστικά μόνο εσείς στην περιοχή σας

Μπορείτε να πουλάτε προϊόντα online άμεσα

Γρήγορη απόσβεση της επένδυσης

Μπορείτε να λάβετε το 100% της επένδυσής σας από την πώληση των δικαιωμάτων franchise

Μπορείτε επίσης να λάβετε το 100% της επένδυσής σας από τα μηνιαία royalties

Μπορείτε να έχετε σημαντικά έσοδα από τις online πωλήσεις

Profitable Investment

  • Γρήγορη απόσβεση της επένδυσης
  • Χαμηλό κόστος κεφαλαίου με υψηλά περιθώρια κέρδους
  • Πρόκειται για μια επένδυση κύρους
  • Παρέχουμε λειτουργικό know-how, επαγγελματικούς οδηγούς merchandising και πλήρη υποστήριξη στην έναρξη αλλά και σε όλη την διάρκεια της λειτουργίας
  • Πολύ μικρή ανάγκη για προσωπικό. Μπορείτε να λειτουργήσετε μόνοι σας το master franchise και να αναπτυχθείτε γρήγορα
  • Χαμηλό κόστος εγκατάστασης. Δεν χρειάζεται να ξεκινήσετε με ένα μεγάλο γραφείο, προσωπικό και άλλα έξοδα. Όσο αναπτύσσεται η επιχείρηση επενδύετε ανάλογα
  • Δημιουργήστε το δικό σας δίκτυο franchise στη χώρα σας με χαμηλό κόστος επένδυσης
  • Ελέγχετε εμπορικά πλήρως την περιοχή σας. Μόνο με δική σας άδεια μπορεί κάποιος να ανοίξει franchise στη δική σας περιοχή
  • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που στηρίζεται σε μία ήδη πετυχημένη συνταγή